Politica de confidentialitate

 
Politica de confidentialitate si de protectie a datelor cu caracter personal actualizata conform Regulamentului general privind protectia datelor (UE) 2016/679 
Lifemob SRL, societate de nationalitate romana, cu sediul in Cluj-Napoca, inregistrata in registrul comertului sub nr. J12/2269/2016 , avand CUI 36186096, in calitate de lider al grupului de societati Lifemob Prod SRL va solicitam in continuare atentia pentru a va prezenta Politica de confidentialitate si de protectie a datelor cu caracter personal, indiferent daca sunteti un simplu utilizator al website-ului lifemob.ro sau doriti sa deveniti clientul nostru. Veti gasi in cele ce urmeaza informatii importante cu privire la protectia datelor cu caracter personal, drepturile dumneavoastra si obligatiile noastre conform Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protectia datelor).
 
A. Datele personale pe care le colectam, prelucram si/sau stocam
Aceasta Nota de informare se aplica prelucrarii datelor cu caracter personal ale vizitatorilor (in continuare „Vizitatori”) si clientilor (in continuare „Clienti”), conform prevederilor de mai jos. Colectam si prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, dupa cum urmeaza:
atunci cand accesati website-ul lifemob.ro in scopul de a cere o cotatie (accesand butonul „Cerere oferta”), scop in care trebuie sa completati rubricile intitulate „Nume”, „Telefon”, „E-mail”;
in situatiile specifice (cum ar fi incheierea contractului, plata pretului si livrarea produselor pentru Clienti), cand este necesara furnizarea detaliilor suplimentare cum ar fi: CNP, serie si numar de buletin, nume si prenume complete, adresa unde locuiti/ati dori furnizarea produselor comandate;
atunci cand accesati website-ul lifemob.ro, sub forma de cookie-uri.
Pe website-ul lifemob.ro sunt folosite trei feluri de cookie-uri, si anume:
·      primul fel salveaza un fisier permanent pe calculatorul utilizatorului, fisier care este utilizat pentru actualizarea site-ului cu informatii noi puse in el de la ultima dumneavoastra vizita. Informatiile de pe pagina de Internet care nu au fost modificate de la ultima dvs. vizita sunt incarcate local de pe calculatorul dvs. pentru ca pagina de Internet sa se deschida mai repede.
·      al doilea fel, denumit cookie de tip sesiune, este folosit atunci cand vizitati o pagina de Internet. Implica un transfer temporar de informatii intre calculatorul dvs. si pagina respectiva de Internet. Cookie-urile de tip sesiune nu sunt salvate permanent pe calculatorul dvs. si dispar atunci cand inchideti browser-ul pe calculator;
·      al treilea fel este utilizat in scopuri statistice, adica pentru a obtine informatii despre cati vizitatori sunt pe diferitele parti ale paginii noastre de Internet.
Atentie, un cookie este un mic fisier cu informatii in format text, stocat pe calculatorul utilizatorului. Motivul pentru care lifemob.ro foloseste cookie-uri este acela de a imbunatati experienta dumneavoastra online, in calitate de vizitator.
Cu exceptia cazului in care se specifica altfel in mod particular in alta parte, cookie-urile nu sunt folosite niciodata cu scopul de acumula date cu caracter personal precum numele, prenume, adresa de e-mail, etc. Astfel ca, orice informatie colectata prin intermediul cookie-urilor este prelucrata anonim.
Daca nu acceptati utilizarea cookie-urilor, va puteti configura browser-ul pentru a refuza cookie-urile, prin modificarea setarilor sau a preferintelor browser-ului, cu mentiunea ca veti putea intampina posibile dificultati cu ocazia accesarii website-ului nostru, deoarece nu va functiona corespunzator daca nu se folosesc cookie-uri.
Folosirea cookie-urilor va avea intotdeauna la baza fie consimtamantul dumneavoastra exprimat pe website-ul nostru, fie setarile din browserul pe care il folositi pentru accesarea website-ului nostru.

Prin intermediul website-ului lifemob.ro nu sunt colectate, stocate, prelucrate date sensibile cu caracter personal, cum ar fi originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa, sanatatea, orientarea sexuala si altele asemenea.
 
B. Scopul si temeiul juridic al colectarii, stocarii, prelucrarii datelor personale
Datele cu caracter personal se prelucreaza in urmatoarele scopuri:
·      executarea contractului de vanzare-cumparare a produselor si serviciilor furnizate dumneavoastra, de la etapa ofertei pana la cea a indeplinirii obligatiilor de catre parti;
·      respectarea obligatilor prevazute in acte normative (legislatia fiscala, actele normative care reglementeaza contabilitatea, auditul si alte situatii asemanatoare);
·      in situatii de descoperire si prevenire a infractiunilor, la cererea autoritatilor competente;
·      in scopul administrativ si/sau operational intern, pentru statistica preferintelor clientilor in diferite zone geografice ale tarii.
Website-ul lifemob.ro nu transmite informatii promotionale de tip „newsletter” clientilor aflati in baza de date si, in orice caz, acest lucru nu se va intampla fara obtinerea acordului prealabil din partea dumneavoastra. Lifemob Prod SRL va putea cere acordul in vederea transmiterii de e-mailuri cu invitatii de participare a clientilor la evenimente promotionale.
Orice acord privitor la colectarea, stocarea, prelucrarea datelor cu caracter personal va putea fi retras prin transmiterea unei notificari in acest sens la adresa de e-mail comenzi@lifemob.ro. Retragerea consimtamantului se va aplica doar pentru viitor, nefiind afectate colectarile, stocarile, prelucrarile de date ce au avut loc anterior retragerii consimtamantului.
In cazul in care datele cu caracter personal ne sunt necesare pentru executarea contractului sau pentru respectarea unei obligatii legale, furnizarea datelor de catre dumneavoastra este obligatorie. In cazul in care refuzati furnizarea datelor, va asumati riscul de a nu mai putea derula raporturile contractuale.
 
C. Ce se intampla cu datele personale colectate?
Persoanele care au acces la datele dumneavoastra cu caracter personal din cadrul societatilor noastre sunt: membrii departamentului contabilitate, membrii departamentului juridic (numai in eventualitatea nasterii unor conflicte si litigii), membrii departamentului IT, membrii departamentului vanzari (manager proiect, montatori, livratorii de produse si servicii), toate persoanele aflate in aceasta categorie fiind tinute de obligatia de confidentialitate privind datele cu caracter personal. Datele dumneavoastra cu caracter personal nu sunt vandute ori transmise unor terte parti.
Persoanele mai sus aratate vor gestiona datele cu caracter personal exclusiv conform instructiunilor conducatorilor societatii, numai in legatura cu atributiile de serviciu si exclusiv pentru scopurile prevazute mai sus.
Datele cu caracter personal pot fi comunicate autoritatilor guvernamentale si/sau organelor de aplicare a legii, daca acest lucru este necesar, solicitat, impus printr-o norma legala.
 
D. Drepturile persoanelor ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate
Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
Vizitatorii/Clientii au dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter personal care ii privesc, fara intarzieri nejustificate, iar noi avem obligatia de a sterge datele cu caracter personal din baza noastra de date, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
(a) Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
(b) Vizitatorii/Clientii isi retrag consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrarea datelor (legal sau contractual);
(c) Vizitatorii/Clientii se opun prelucrarii in temeiul dreptului la opozitie recunoscut de Regulamentul UE 2016/679 (dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii tuturor datelor cu caracter personal care ii privesc, inclusiv crearii de profiluri), cu conditia de a nu exista motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau cu conditia ca scopul prelucrarii sa nu fie constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta de judecata;
(d) Vizitatorii/Clientii se opun prelucrarii datelor cu caracter personal avand ca scop marketingul direct;
(e) Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
(f) Vizitatorii/Clientii se opun prelucrarii datelor cu caracter personal in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica sau in scopuri statistice, cu exceptia cazului in care prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

Dreptul la stergerea datelor cu caracter personal se exercita prin transmiterea unei notificari scrise care sa asigure dovada confirmarii pe adresa de e-mail comenzi@lifemob.ro. Notificarea trebuie sa cuprinda numele, prenumele, datele de identificare si declaratia expresa a persoanei in cauza cu privire la optiunea de a i se sterge datele cu caracter personal.
In cazul in care suntem tinuti de o obligatie legala, datele personale nu vor fi sterse mai devreme de data pana la care respectivele date trebuie stocate/arhivate
Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal
Vizitatorii/Clientii au dreptul de a obtine, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care ii privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, Vititatorii/Clientii au dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.
Acest drept se exercita prin transmiterea unei notificari scrise, care sa asigure dovada confirmarii de primire pe adresa de e-mail comenzi@lifemob.ro.
Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal
Vizitatorii/Clientii au dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri:
(a) Vizitatorii/Clientii contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ne permite sa verificam exactitatea datelor;
(b) Prelucrarea este ilegala, iar Vizitatorii/Clientii se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand, in schimb, restrictionarea utilizarii lor;
(c) Subscrisa, nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
In cazul in care prelucrarea a fost restrictionata conform celor prezentate mai sus, astfel de date cu caracter personal pot, cu exceptia stocarii, sa fie prelucrate numai cu consimtamantul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru.
Acest drept se exercita prin transmiterea unei notificari scrise, care sa asigure dovada confirmarii de primire pe adresa de e-mail comenzi@lifemob.ro.
Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal
Vizitatorii/Clientii au dreptul de a primi datele cu caracter personal care ii privesc si pe care ni le-au furnizat intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat. De asemenea, au dreptul de a ne solicita transmiterea acestor date altui operator de date, fara obstacole din partea subscrisei, in cazul in care:
(a) prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul Vizitatorilor/Clientilor sau pe un contract;
(b) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.
In exercitarea dreptului lor la portabilitatea datelor, Vizitatorii/Clientii au dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la subscrisa la un alt operator pe care il indica, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Acest drept se exercita prin transmiterea unei notificari scrise, care sa asigure dovada confirmarii de primire, pe adresa de e-mail comenzi@lifemob.ro.
Dreptul la opozitie
In orice moment, Vizitatorii/Clientii au dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii datelor cu caracter personal care ii privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor date.
Din momentul primirii notificarii, ne obligam sa nu mai prelucram datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care avem motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau cand scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, Vizitatorii/Clientii au dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv.
In cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii in scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate in acest scop.
Vizitatorii/Clientii isi pot exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizeaza specificatii tehnice pe website-ul lifemob.ro, in masura in care aceste mijloace sunt puse la dispozitia lor.
In cazul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica sau in scopuri statistice, Vizitatorii/Clientii au dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care ii privesc, cu exceptia cazului in care prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini din motive de interes public.
In lipsa altor mijloace tehnice puse la dispozitie prin intermediul website-ului www.lifemob.ro, acest drept se exercita prin transmiterea unei notificari scrise, care sa asigure dovada confirmarii de primire, pe adresa de e-mail comenzi@lifemob.ro.
Dreptul la accesul datelor
Cumparatorul/clientul are drept de acces la datele cu caracter personal stocate si prelucrate, fara niciun fel de restrictie din partea noastra.


E. Durata colectarii, prelucrarii si stocarii datelor cu caracter personal
Politica noastra de prelucrare a datelor cu caracter personal este in sensul pastrarii datelor persoanelor fizice exclusiv atat timp cat este necesar, dar nu mai mult de durata necesara indeplinirii scopurilor enumerate la sectiunea B. Daca doriti mai multe informatii despre durata de timp pentru care pastram datele cu caracter personal, va rugam sa ne contactati la adresa comenzi@lifemob.ro.
 
F. Securitatea datelor
Datele dumneavoastra personale sunt pastrate si gazduite in conditii de siguranta si folosim masuri tehnice si organizatorice adecvate, menite sa va protejeze datele cu caracter personal si sa impiedice accesul la aceste date al persoanelor neautorizate.
 
G. Informari suplimentare
Daca aveti intrebari sau nelamuriri cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau daca doriti sa va exercitati un drept dintre cele detaliate mai sus, ne puteti contacta la adresa de email comenzi@lifemob.ro, urmand sa primiti raspuns intr-un termen rezonabil, care nu va fi mai mare de 30 de zile calendaristice.